Sestry se při narození oddělily po 30 letech díky testu domácí DNA

Dvě sestry, které byly adoptovány jako děti a žily tisíce kilometrů od sebe, byly díky domácí DNA test. a odhalit tajemství skrytá ve své vlastní DNA.myHeritage, přední genealogické místo, provedla v roce 2018 iniciativu pro bono s názvem DNA Quest, kde darovala 15 000 testů adoptové, aby je podpořila v tom, že se s jejich rodnými rodinami prostřednictvím testování DNA.